A 4
 
1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16,17,20,21,75,130,131,132,133

A 5
3,6,13,14,16,18,21,
28,29,31,33,36,37,38,39,
40,42,47,50,52,54,321,361,366,367,369,370,371

Små Papirposer:
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,14,15,
61

Brevpapir :
Har kun nr.5,45,60,71,79,92,96,100,
(men mangler konvolutten)

Brevpapir:
52 (Men mangler papiret)

Hele brevpapir:
1,2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,49,50,51,
53,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,105,114,
126,130,132,133,134

Menoblokke:
73,74,75,76,77,78

A6  

169-174

 

Det der står med sort er jeg ved at bytte mig til